Magazyny

48 Views Comment Off

Temat pakamer to tak właściwie temat rzeka, bowiem jest ich naprawdę mnóstwo typów. Wydaje się, że koronny podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych albo magazynów będących pakamerami zmechanizowanymi albo też nie, ale to tak faktycznie tylko wierzchołek góry lodowej. Co więc jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład powierzchnie logistyczne, która służą do magazynowania towarów z różnych źródeł i ich słusznego rozdzielania, porządkowania i kompletowania – 123 logistic. Do tego dochodzą na przykład magazyny transportowo-przeładunkowe, które są utworzone po to, aby magazynować towary jakie pozostały wyładowane z jakiegoś środka transportu i oczekują na przeładunek do innego. Wyróżnia się również tak zwane magazyny skupu jakie służą do gromadzenia takich artykułów, jakie się skupuje. Do tego dochodzą magazyny zasobowe, inaczej przechowując inwentarz dłuższy czas czy też składy zbytu, inaczej takie, jakie odbierają towary z rozmaitych zakładów przemysłowych oraz je sortują i dzielą oraz przekazuj dalej. Atrakcyjne są również magazyny hurtowe, chyba w najwyższym stopniu nam znane, albowiem takie, które przechowują najzwyczajniej w świecie hurtowe ilości artykułów.

About the author

Related Articles

Archiwa